Share

Když jsem tak přemýšlela o tom, co jsem si naplánovala na začátku roku 2011, co jsem udělala, čeho jsem dosáhla, jak jsem využila čas, který uplynul, mimoděk přišly Vánoce.

Abych byla upřímná, vždycky jsem se cítila trochu nervózní, když jsem si uvědomila, že čas tak rychle letí, a blíží se další rok. Naštěstí mám kolem sebe přátele a ti mi zvednou náladu. Pojďme slavit! Vymysleli jsme plán.

Vánoce nejsou čínským tradičním svátkem. Ve skutečnosti mnoho Číňanů, zejména ti v centru země, ani nic o Vánocích neví. Na rozdíl od západních zemí, kde lidé slaví Vánoce s rodinou, v čínských městech by je lidé využili jako dobrou příležitost k oslavě s přáteli. Také supermarkety a restaurace pořádají spoustu propagačních akcí ke zvýšení svých příjmů.

Čtvrť Shekou, kde žiji, je v centru města Shenzhen. Supermarkety se začínají na Vánoce připravovat dokonce začátkem prosince. Během vánočních svátků můžeme všechno vidět ve znamení oslav.

1. Vánoční propagace v obchodech v Číně

čínské Vánoce v čínských supermarketech

čínské Vánoce v čínských supermarketech 22. Výzdoba obchodů a ulic

3. V obchodech jsou v nabídce pro rodiny různé vánoční dekorace

Vánoce v Číně, kupte si vánoční stromek

4. My, čtyři dívky a jeden muž, kteří spolu bydlíme v bytě, jenž je ve 27. patře a má 4 pokoje a docela velkou vstupní halu a kuchyň, jsme se na Štědrý den v tomto roce sešli, abychom jej společně oslavili velkým jídlem – dušené maso se zeleninou. To je zcela tradiční čínský způsob oslavy tohoto západního svátku.

Různé druhy zeleniny a květiny pro dívky od mužských přátel

Chilli papričky či česnek, zázvor a pórek
Příprava jídla, hovězí maso

 

You can read this article in English too.

Let’s celebrate!

When I was still thinking about what I’ve planned at the beginning of 2011, what’s I’ve done, reached and seized as time went by, it’s coming the Christmas inadvertently. To be frank, I always felt a little bit anxious when realized that time has flied so fast and another year is approaching, luckily that friends are around and to cheer me up. Let’s celebrate! We made up the plan.

Christmas is not a Chinese traditional holiday, actually lots of Chinese, especially those in country side do not even know about Christmas Day. Different from western countries where people celebrate the Christmas with family, but in China cities, people would take it as a good chance to celebrate with friends, also the supermarkets and restaurant would arrange a lot of promotions to increase their revenue..

The district Shekou where I’m living is in downtown of Shenzhen, supermarkets start to prepare for Christmas even at the beginning of December, during the Christmas holiday, we may see every where the sign of celebrations.

We, 4 girls and a man, are sharing the apartment which is in 27th floor and has 4 rooms and a pretty big lobby and a kitchen. In Christmas Eve, we gathered to celebrate together with a big meal – hot pot, which is totally a Chinese traditional way for this western holiday.

  1. Anna says:

    Už jsem slyšela, že do Číny silně pronikají vlivy západní civilizace. Bylo to v souvislosti se svatbami, které se prý taky více podobají svatbám na západě a dokonce prý po svatbě princezny Kate a prince Williama vzrostla poptávka po kopiích jejich svatebních šatů. Je to zvláštní, že země, která se zdá být tak izolovaná, se takhle zásadně mění pod vlivem západu. Spíš bych čekala, že to bude naopak.

  2. Athena says:

    True. Although China is relatively isolated compared with some other countries, such as US, but it’s mostly the politics part. Since the high speed development of internet, transportation and basically economy, we are more and more likely to call the whole world a Globalized Country to describe the cross communications between different countries. Not only a lot of western holidays such as Christmas or way of wedding are influence Chinese youth, Chinese culture and food are also influencing the world. In my mind, it’s natural to have changes since there are so many different people around us.
    In Shenzhen where I’m living, there are plenty of foreigners living and working here, single or with family.

Comments are closed.