Share

Prožíváte napětí a problémy ve vztazích s partnerem, s dětmi, s rodiči, v práci? Máte pocity vlastní nedostatečnosti či nízké sebehodnoty, uzavíráte se před ostatními? Vyvádějí vás z rovnováhy určité situace a cítíte se nepříjemně? Poznejte, jak to díky esejským zrcadlům vztahů a životních situací můžete změnit!

Lektorka Jitka Třešňáková

Mezinárodní asociace INSPIRÁLA zve na seminář praktické techniky pro všechny, kteří hledají pochopení a zlepšení prožívání vlastního života. Díky semináři porozumíte základním principům, prostřednictvím kterých si vytváříme vztahy a životní události čili vlastní realitu. Zjistíte, jak se vaše konkrétní přesvědčení a myšlenky odráží ve vašich vztazích a v životních událostech. Pochopíte, proč se v životě dějí, často i opakovaně, určité situace. Naučíte se jednoduše „číst“ vzorce vnitřních přesvědčení a rozpoznat mentální schémata, a to jak u sebe samých, tak u druhých. To vás povede k pochopení a k vyřešení situací (partnerských, v rodině, v práci..). Porozumíte, na základě čeho si vybíráme partnery a proč vlastnosti, které nás na partnerovi nejdříve přitahovali, jsou ty, které nám později vadí.

Esejská zrcadla jsou hlubokým a silným prostředkem pro sebepoznání, změnu našich vztahů i pro pochopení druhých. Jsou skvělou technikou pro terapeuty při práci s jednotlivci i pro práci se skupinami. Jsou rovněž jedním ze základních kamenů na cestě vědy moderní psychologie. Díky celkovému a komplexnímu pojetí všech aspektů lidské bytosti jsou Esejská zrcadla opravdovou perlou dávné moudrosti.

Lektorka, terapeutka a badatelka v oblasti práce s energiemi Jitka Třešňáková pracuje s esejskými zrcadly od r. 2009. Dalšími jejími šiřiteli jsou Jitčini spolupracovníci – italský lektor a terapeut Silvano Paolucci a americký vědec Gregg Braden. K celé problematice říká: „Naše vztahy a reakce na životní situace představují příležitost poznat se ze všech úhlů, rozpoznat vlastní vnitřní vzorce a najít vlastní celistvost a harmonii. Každý člověk včetně kolegů v práci, spolužáků, rodičů či partnerů nám ukazuje něco o nás samých, ať se to týká nízké sebedůvěry či zoufalé snahy zaplnit prázdnotu. Budeme-li dost moudří, abychom rozpoznali sdělovaná poselství, odhalíme postoje, kvůli nimž strádáme a dostaneme tak klíč k jejich změně a tím ke změně našich vztahů a kvality našeho života.“

Její spolupracovník Silvano Paolucci navíc míní, že „neexistuje nešťastný člověk, ale člověk, který si nevšimne chyb, které neustále opakuje.“

Zkuste se tedy otevřít něčemu novému a pronikněte hlouběji, ke kořenům svých mezilidských vztahů. Možná, že i vy objevíte, že za pomoci esejských zrcadel bude váš život bohatším.

Pro zajímavost doplňujeme, že v rámci semináře si můžete pořídit i velmi zajímavou knihu MATRIX: Božský zdroj od Gregga Bradena, která s tématem přímo souvisí.

 

ESEJSKÁ ZRCADLA  VZTAHŮ A ŽIVOTNÍCH SITUACÍ
31. ledna – 1. února  2015, Dům osobního rozvoje MAITREA, Týnská 6
Vede: Jitka Třešňáková
Začátek programu v 10 hodin, zakončení v 18 hodin.
www.inspirala.cz