Share

Co je to totalita?

Anička: Totalita, to-ta-li-ta… to to lítá! Takový rytmický slovo… Ale tys ho řekl dost dramaticky, tak to nic pěknýho nebude.

Vojta: To máš teda pravdu. TOTALITA, to je vlastně taková doba temna. Správě se to období jmenuje TOTALITNÍ režim, ale lidé raději používají jemnější a kratší TOTALITA. Drsňáci naopak říkají „TOTÁČ“.

Anička: TOTÁČ. A to je v něm pořád tma? Jako když v době ledové byla zima?

S knížkou Slovíčka Marie Procházkové se děti učí cizí slova, která běžně „dospěláci“ užívají v konverzaci, ale jejichž význam může dětem unikat. A chtějí-li té naší řeči dospělých porozumět, je jim třeba vysvětlit, co ona slova znamenají a kdy a jak se užívají.

Za tím účelem vznikla na základě dětského pořadu České televize kniha Marie Procházkové Slovíčka. Součástí publikace je DVD se stávajícími díly. Děti se dozví mimo jiné, co je ekologie, demokracie, globalizace, korupce, genetika, abstrakce, manipulace, mystifikace, integrace, diskriminace, mimikry, empatie a spousty dalších slovíček.

Knížka rozhodně nepůsobí jako jakási dětská učebnice, slovník cizích slov apod. Je výborně graficky zpracována, plná fotografií, obrázků  a koláží, dialogů dětí Aničky a Vojty a úkolů, na něž by měly být malí čtenáři schopni po přečtení kapitoly nebo shlédnutí snímku na DVD odpovědět. Děti se tak  v žádném případě „nebiflují“ význam cizích slov, ale baví se hrou a přirozenou formou se nejen učí, ale nutí přemýšlet i o tom, co se za slovy skrývá.

Jak jsme ke Slovíčkům přišli?

Kdo říká, že dnešní děti se nezajímají o nic, co by je mohlo vnitřně rozvinout, prahnou jen po povrchních hodnotách v naší konzumní společnosti (taky slovíčko ze Slovíček) a jsou ochotny se jen dočasně nadchnout pro pár technických a reklamou podporovaných „hraček“, ten děti nezná.

U nás doma si Slovíčka vyprosila dcera. Vzhledem k tomu, že televizi nesleduji, mi tento pořad unikl, a dcera mne na Slovíčka přivedla tím, že je spatřila u své spolužačky a byla naprosto nadšená. Je tedy pravda, že po jejím přečtení a shlédnutí DVD, se občas dozvím, že jsem perfekcionista, a doma zaznívají častěji slova, která dříve byla mému desetiletému dítku neznámá, jako absurdita, alibi či mystifikace a další.

A je skutečně zábavné sledovat, s jakým nadšením za pomoci knížky a DVD poučuje svého čtyřletého brášku. Takhle kdyby děti bavilo všechno učení! 😉

 MB

Nejnovější příspěvky na webu:

Kelly Barnhillová: Dívka, která upíjela měsíc

Kelly Barnhillová: Dívka, která upíjela měsíc

16. Červen 2018

Famózní úspěch této knihy v zahraničí lze podle mě přičítat dvěma věcem: nádherně a jímavě, leč velmi překvapivě rozbalovaným charakterům postav. A potom příběhu, ve kterém si čtenář každého věku i založení najde to svoje. Od mystiky k akčnosti, od jemných linií příběhu, až po chvíle, kdy jednotlivé řádky zazní jako osudové volání do boje. Dívka, která upíjela měsíc je jednou z obětovaných holčiček, které se každoročně nechávají napospas v černém lese pro zlou čarodějnici. Ne, nikdo se neptá, co se s dětmi stane... Ale jedno je jisté. Z druhé strany lesa je už na cestě čarodějnice, obyčejně má nějakou tu ptačí podobu, aby se jí rychleji cestovalo,

Hans Rath: A Bůh pravil: Musíme si promluvit

Hans Rath: A Bůh pravil: Musíme si promluvit

16. Červen 2018

Odpočinek sladký jako nadýchaná šlehačka. Mozek odpočívá, duše se usmívá a od jemného vtipu a plné chuti vám radostí poskakuje každá buňka v těle. Jo, tak takové čtivo je vážně na jedničku. A Hans Rath to skutečně umí. Když Bůh praví, že si musíte promluvit, nedá se to odmítnout. Za prvé by to byla škoda, za druhé by to vůbec nešlo, protože vás ten člověk bude neustále pronásledovat. No jo, když jste psychoterapeut, tak je to první volba. Protože možná to je skutečně tak, Bůh šest dní tvořil lidstvo, sedmý den odpočíval a osmý vyhledal psychologa. A volba padla na Jakoba Jakobiho v Berlíně. Jednu