Share

Michal Kraus, Dědovy říkanky. Abeceda. Ilustroval Josef Quis.Fragment 2013.

Všichni víme, jak děti milují básničky a říkanky. Většina dospělých už tento žánr nijak obzvláště nevyhledává. A je to škoda. Zestárli jsme snad natolik, že nám nemají verše co říci?

Důvodů, proč někteří z nás hledí na básně s jistým nezájmem, může být několik. Nejednou za to může špatně vybudovaný vztah z dětství a školních lavic. Učitelé na základních školách vynuceným biflováním k nim pozitivní vztah zrovna nevytvořili. A nebyla to chyba básní, spíše také nepřitažlivého nebo žádného výkladu.

Přesto leckomu v hlavě utkvěly kousky, které i po několika desítkách let odříká, jako by se je učil včera: od básní Mileny Lukešové po Máchův máj, Nezvalovo Na břehu řeky Svratky nebo útržky z Erbenovy Polednice či Vodníka a další.

V dospělosti vidíme v Nezvalově Svratce sílu a emoční hloubku. Jako dítka školou povinná jsme jen dostali zadání: naučit se báseň, strana… Ale co měl Nezval společného s řekou Svratkou? Kudy vůbec protéká? Proč kolem ní chodil, „koupal se a snil“?

Pěstujme lásku k básním už odmalička

Stejně jako se dá láska k básním zkazit, daleko lepší je v dětech tuto půvabnou zálibu vypěstovat: básničky tu nejsou jen pro potěchu, ale u dětí rovněž rozšiřují slovní zásobu a procvičují paměť. Hezké verše děti rády samy od sebe opakují a vyžadují, abyste jim je předčítali či recitovali opakovaně.

V dětských letech jsem si sama nejvíce oblíbila rozverné verše Jiřího Žáčka (a jeho knížky doma oprašujeme už druhou generaci) .

Dobře vyvedené básně pro děti mají být rytmické, srozumitelné a v knižní publikaci doplněné řadou barevných obrázků. Když dítě pochopí, o čem se v básni mluví, co je jí zamýšleno, snadněji si ji zapamatuje. A oblíbí.

Z těch současných pro nejmenší čtenáře a posluchače pak rozhodně doporučuji Dědovy říkánky – Abeceda od Michala Krause. Tak luxusně jsem se u veršů nepobavila, ani nepamatuji. Autor si bravurně hraje se slovy na konkrétní písmena. A ačkoliv již vyšla řada knih pro děti, přibližující jim abecedu, Michal Kraus se vůbec nesnižuje k nějakým plytkým, jednoduchým a ohraným veršům. Jeho básně jsou bohaté, plné nápadů, pozvedávají kouzlo jazyka a ukazují, co všechno s ním je možné.

K písmenu C

Cákali se cejni

 

Cákalo se velice,

Hejno cejnů v rybníce.

Cákali se celý den,

Vycákali vodu ven.

 

Sumec Cyril na dno klesnul,

Na cejny pak jenom hlesnul:

„Zatracené cejní hrátky,

Nacákejte vodu zpátky!“

 

K písmenu Č

Čápi

 

Čáp čápěti čistí čelo,

Černým čmoudem profičelo.

Čápice se čertí, čílí,

Čáp musí být čistý, bílý.

 

Čápě říká čápici:

„Obleču si čepici.

Nejlépe bych učinilo,

Kdybych čápě černé bylo.“

 

 

S takovými verši si lze básničky jen zamilovat. Knížka je určena pro děti od tří let. Rozhodně je bude bavit a s přibývajícím věkem rády poznají i složitější útvary… A třeba zakusí vlastní tvorbu.

MB

Nejnovější příspěvky na webu:

Kelly Barnhillová: Dívka, která upíjela měsíc

Kelly Barnhillová: Dívka, která upíjela měsíc

16. Červen 2018

Famózní úspěch této knihy v zahraničí lze podle mě přičítat dvěma věcem: nádherně a jímavě, leč velmi překvapivě rozbalovaným charakterům postav. A potom příběhu, ve kterém si čtenář každého věku i založení najde to svoje. Od mystiky k akčnosti, od jemných linií příběhu, až po chvíle, kdy jednotlivé řádky zazní jako osudové volání do boje. Dívka, která upíjela měsíc je jednou z obětovaných holčiček, které se každoročně nechávají napospas v černém lese pro zlou čarodějnici. Ne, nikdo se neptá, co se s dětmi stane... Ale jedno je jisté. Z druhé strany lesa je už na cestě čarodějnice, obyčejně má nějakou tu ptačí podobu, aby se jí rychleji cestovalo,

Hans Rath: A Bůh pravil: Musíme si promluvit

Hans Rath: A Bůh pravil: Musíme si promluvit

16. Červen 2018

Odpočinek sladký jako nadýchaná šlehačka. Mozek odpočívá, duše se usmívá a od jemného vtipu a plné chuti vám radostí poskakuje každá buňka v těle. Jo, tak takové čtivo je vážně na jedničku. A Hans Rath to skutečně umí. Když Bůh praví, že si musíte promluvit, nedá se to odmítnout. Za prvé by to byla škoda, za druhé by to vůbec nešlo, protože vás ten člověk bude neustále pronásledovat. No jo, když jste psychoterapeut, tak je to první volba. Protože možná to je skutečně tak, Bůh šest dní tvořil lidstvo, sedmý den odpočíval a osmý vyhledal psychologa. A volba padla na Jakoba Jakobiho v Berlíně. Jednu