Share

Současný systém psychiatrické péče neodpovídá nárokům 21. století a není schopen při rostoucím počtu pacientů dostát podmínkám kvalitní péče. Výskyt duševních poruch má trvale stoupající charakter a patří k druhému nejčastějšímu důvodu pro přiznání invalidního důchodu. Ministerstvo zdravotnictví proto připravuje reformu psychiatrické péče, jejíž výsledný koncept by měl být dokončen v polovině letošního roku. Koncepce je připravována na základě mnohaletých diskuzí a požadavků odborných kruhů, nevládních organizací i uživatelů péče.

“Nejde o projekt, který vzniká ve sterilním úřednickém prostředí. Svůj hlas při jeho přípravě má široká škála zainteresovaných skupin, od odborné psychiatrické společnosti, až po zástupce pacientů,” vysvětluje Marek Ženíšek, 1. náměstek ministra zdravotnictví. MZ ČR plní koordinační roli s cílem zajistit dostatečný objem financí, který umožní reformu naplánovat a realizovat. “Už nyní můžeme říct, že reforma psychiatrické péče je tentokrát zafinancovatelná z evropských zdrojů, a tudíž reálná,” říká Marek Ženíšek.

Výsledná koncepce se bude věnovat všem, kteří se potýkají s problémy souvisejícími s duševním onemocněním. Ať jsou to přímo spotřebitelé péče, jejich rodiny nebo lidé o ně pečující. “Velký kus práce se vůči lidem s hendikepem udělal například u tělesně postižených, byť i zde máme stále co zlepšovat. Oproti nim jsou ale potřeby lidí s psychickými problémy stále opomíjeny,” řekl Marek Ženíšek.

Reformní kroky Psychiatrické léčebny Bohnice

V roce 2009 si Psychiatrická léčebna Bohnice stanovila vizi: Poskytovat integrovanou psychiatrickou péči v kontrolované kvalitě, vedoucí ke spokojenosti pacientů. V rozpracované strategii naplňování této vize se objevují 4 základní okruhy zodpovědnosti – vůči pacientům, zaměstnancům, zřizovateli a společnosti. Naplňováním takto definovaných strategických perspektiv dochází ke změnám ve struktuře poskytovaných služeb. „Mimo zlepšování lůžkové péče se zaměřujeme také na vytváření nových služeb, které pomáhají pacientům ve složité fázi propuštění z hospitalizace. Pro mnohé z nich je toto období významně zatěžující. Právě proto vytváříme systém jakéhosi doprovázení tímto procesem,uvádí MUDr. Martin Hollý, ředitel Psychiatrické léčebny Bohnice.

Další službou je Komunitní terénní centrum, které poskytuje služby pacientům po propuštění v jejich přirozeném prostředí. To umožňuje efektivnější spolupráci se službami následné zdravotní i sociální péče. „V rámci této služby mají pacienti například možnost nám kdykoli zavolat, promluvit si, poradit se a to jim dodává v prvních dnech po propuštění z léčebny jistotu a pomáhá lépe se znovu začlenit do běžného života,“ popisuje MUDr. Ing. Petr Příhoda, primář Komunitní péče Psychiatrické léčebny Bohnice.

V posledních měsících vyšly Léčebně vstříc také zdravotní pojišťovny, které služby postupně nasmlouvávají. Důležitá je též spolupráce s Městskou částí Praha8 a jejími obyvateli. Proto PL Bohnice uvítala možnost využití podpory fondů v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce. Na základě získaných finančních prostředků byla vytvořena sociální internetová platforma bohnicebezhranic.cz a natočena 2 DVD určená dospělým a dětem. Obojí slouží zejména k podpoře informovanosti jak blízkých duševně nemocných, tak široké veřejnosti. Podpůrnou aktivitou je také vytištění informačních letáků.

“Některé reformní snahy v Evropě, které si kladly za cíl zrušení institucionální péče v psychiatrických léčebnách, se často potýkají s velkými problémy. Případné zrušení léčeben totiž není cílem reformy, ale jejím důsledkem. Na příkladu bohnické léčebny se ukazuje, že pozvolná transformace služeb je reálná a v praxi může fungovat. Tyto snahy současného vedení musím ocenit i ve světle toho, že se tak děje za pionýrských podmínek, kdy ještě nejsou mj. zajištěny centrální zdroje financování,” uzavřel Marek Ženíšek.

TZ Ministerstvo zdravotnictví

Nejnovější příspěvky na webu:

Život je právo, ne povinnost

Život je právo, ne povinnost

13. Únor 2018

První premiérou v roce 2018 v Městském divadle Mladá Boleslav bude inscenace Teď mě zabij, současného kanadského dramatika Brada Frasera. Režie se ujal umělecký šéf Petr Mikeska. Hra je příběhem otevírajícím téma sexuality hendikepovaných a nabízí citlivý pohled do intimního života lidí s postižením. Dalším silným tématem hry je eutanazie. Premiéra se uskuteční 23. 2. 2018 od 19:00 na Velké scéně. Hra Teď mě zabij je příběhem jedné rodiny, která žila šťastně až do osudového okamžiku. Ten zamíchá kartami a navždy změní životy všech členů a jejich přátel. Nehody se totiž stávají a musíme jim čelit, ať chceme nebo ne. To důležité je ale

Ztratila všechno, našla mnohem víc

Ztratila všechno, našla mnohem víc

26. Leden 2018

Místo svatby smuteční obřad. Aimee se měla vdávat a teď kráčí za rakví svého snoubence. Ale co se vlastně stalo a proč musela přijít o Všechno, co máme? Aimee poznala Jamese, když byli oba malé děti. Jejich mnohaleté přátelství postupně přerostlo v hlubokou životní lásku. Touha a náklonnost logicky vykrystalizovala v žádost o ruku a zasnoubení. Jenže James dva měsíce před svatbou zmizel kdesi v Mexiku, a pak jeho bratr Thomas pouze vyzvedl mrtvé tělo. Aimee tedy nakonec ve svůj plánovaný svatební den oplakává milovaného muže na jeho pohřbu. Plna zoufalství utíká před zármutkem, toužící zavřít se v tichu a klidu, pryč od všech blízkých.