Share

Současný systém psychiatrické péče neodpovídá nárokům 21. století a není schopen při rostoucím počtu pacientů dostát podmínkám kvalitní péče. Výskyt duševních poruch má trvale stoupající charakter a patří k druhému nejčastějšímu důvodu pro přiznání invalidního důchodu. Ministerstvo zdravotnictví proto připravuje reformu psychiatrické péče, jejíž výsledný koncept by měl být dokončen v polovině letošního roku. Koncepce je připravována na základě mnohaletých diskuzí a požadavků odborných kruhů, nevládních organizací i uživatelů péče.

“Nejde o projekt, který vzniká ve sterilním úřednickém prostředí. Svůj hlas při jeho přípravě má široká škála zainteresovaných skupin, od odborné psychiatrické společnosti, až po zástupce pacientů,” vysvětluje Marek Ženíšek, 1. náměstek ministra zdravotnictví. MZ ČR plní koordinační roli s cílem zajistit dostatečný objem financí, který umožní reformu naplánovat a realizovat. “Už nyní můžeme říct, že reforma psychiatrické péče je tentokrát zafinancovatelná z evropských zdrojů, a tudíž reálná,” říká Marek Ženíšek.

Výsledná koncepce se bude věnovat všem, kteří se potýkají s problémy souvisejícími s duševním onemocněním. Ať jsou to přímo spotřebitelé péče, jejich rodiny nebo lidé o ně pečující. “Velký kus práce se vůči lidem s hendikepem udělal například u tělesně postižených, byť i zde máme stále co zlepšovat. Oproti nim jsou ale potřeby lidí s psychickými problémy stále opomíjeny,” řekl Marek Ženíšek.

Reformní kroky Psychiatrické léčebny Bohnice

V roce 2009 si Psychiatrická léčebna Bohnice stanovila vizi: Poskytovat integrovanou psychiatrickou péči v kontrolované kvalitě, vedoucí ke spokojenosti pacientů. V rozpracované strategii naplňování této vize se objevují 4 základní okruhy zodpovědnosti – vůči pacientům, zaměstnancům, zřizovateli a společnosti. Naplňováním takto definovaných strategických perspektiv dochází ke změnám ve struktuře poskytovaných služeb. „Mimo zlepšování lůžkové péče se zaměřujeme také na vytváření nových služeb, které pomáhají pacientům ve složité fázi propuštění z hospitalizace. Pro mnohé z nich je toto období významně zatěžující. Právě proto vytváříme systém jakéhosi doprovázení tímto procesem,uvádí MUDr. Martin Hollý, ředitel Psychiatrické léčebny Bohnice.

Další službou je Komunitní terénní centrum, které poskytuje služby pacientům po propuštění v jejich přirozeném prostředí. To umožňuje efektivnější spolupráci se službami následné zdravotní i sociální péče. „V rámci této služby mají pacienti například možnost nám kdykoli zavolat, promluvit si, poradit se a to jim dodává v prvních dnech po propuštění z léčebny jistotu a pomáhá lépe se znovu začlenit do běžného života,“ popisuje MUDr. Ing. Petr Příhoda, primář Komunitní péče Psychiatrické léčebny Bohnice.

V posledních měsících vyšly Léčebně vstříc také zdravotní pojišťovny, které služby postupně nasmlouvávají. Důležitá je též spolupráce s Městskou částí Praha8 a jejími obyvateli. Proto PL Bohnice uvítala možnost využití podpory fondů v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce. Na základě získaných finančních prostředků byla vytvořena sociální internetová platforma bohnicebezhranic.cz a natočena 2 DVD určená dospělým a dětem. Obojí slouží zejména k podpoře informovanosti jak blízkých duševně nemocných, tak široké veřejnosti. Podpůrnou aktivitou je také vytištění informačních letáků.

“Některé reformní snahy v Evropě, které si kladly za cíl zrušení institucionální péče v psychiatrických léčebnách, se často potýkají s velkými problémy. Případné zrušení léčeben totiž není cílem reformy, ale jejím důsledkem. Na příkladu bohnické léčebny se ukazuje, že pozvolná transformace služeb je reálná a v praxi může fungovat. Tyto snahy současného vedení musím ocenit i ve světle toho, že se tak děje za pionýrských podmínek, kdy ještě nejsou mj. zajištěny centrální zdroje financování,” uzavřel Marek Ženíšek.

TZ Ministerstvo zdravotnictví

Nejnovější příspěvky na webu:

Enneagram: Devět typů osobnosti jako na dlani, v hloubce vaší duše

Enneagram: Devět typů osobnosti jako na dlani, v hloubce vaší duše

17. Září 2017

Tak se rovnou přiznám, že jsem Individualista. Je to docela průšvih. Test enneagramu popisuje devět typů osobností, struktur duše a především hlubokých vnitřních motivů k jednání, prožívání a do jisté míry i k uchovávání vzpomínek. Navenek tyhle typy zní celkem nevinně (Perfekcionista,  Pomocník, Vítěz, Individualista, Pozorovatel, Loajální skeptik, Požitkář, Bojovník, Usmiřovatel). Tak co si vyberete, takhle narychlo? Struktura osobnosti člověka je složitá. Donedávna jsem si myslela, že mnohé osvětlí astrologické charakteristiky a kousek psychologie k tomu. Jenže tohle zcela předčilo má očekávání. Devět typů osobnosti je tady rozebráno s takovou pečlivostí, navíc rozvětvenou ještě tím, že v mnohých situacích se náš profil může nahýbat do jiného

Laureátkou Literární ceny Knižního klubu 2017 je Anna Vovsová

Laureátkou Literární ceny Knižního klubu 2017 je Anna Vovsová

7. Září 2017

Literární cena Knižního klubu, realizovaná společností Euromedia Group, a.s. (EMG), je v mnoha ohledech jedinečná. Nezaměřuje se na již publikované práce, jak bývá obvyklé, ale vybrané původní rukopisy proměňuje v knihy, dlouhodobě podporuje domácí tvůrce a rozvoj kvalitní české literatury. Literární cena Knižního klubu od roku 1995 otevírá tuzemským talentovaným autorům cestu do světa profesionálních spisovatelů. Odměnou vítězi je vydání knihy pod renomovanou nakladatelskou značkou Knižní klub, prémie 100 000 Kč a originální skleněná plastika ve tvaru knihy – letos ji získala Anna Vovsová s románem Ladič. Vítězné dílo 22. ročníku Literární ceny Knižního klubu bylo oficiálně vyhlášeno v rámci slavnostního ceremoniálu 5. září v pražském