Share

Ivana Novotná, Kristína Sedláková. Pohádky pro malé neposluchy. Nakladatelství Edika v společnosti Albatrosmedia. 2012.

Byla jednou jedna školka a ta byla tak trochu kouzelná, protože všechny děti, které do ní chodily se v krátkém čase proměnily. V co? V lepší a hodnější děti. Ony vlastně ani nebyly moc zlobivé, ale v každém z nich se usídlila taková škaredá vlastnost, kterou by lidé neměli mít. Ale všechny děti se nakonec svých špatných vlastností zbavily. Jak? O tom se dozvíte v příbězích, které vám budu vyprávět. Možná, že když se do příběhů těchto dětí zaposloucháte, něco vám připomenou. Pozorně poslouchejte, vyprávění začíná…

Tato úzká knížka je jiná než ostatní pohádkové, jež jste doposud měli v ruce. Představuje konkrétní životní situace, které se našim dětem mohou stát. V metaforickém vyprávění se rozeberou témata, která jistě dobře znáte:

Co si počít, když se vaše dítě chce stále dívat jen na televizi (O Adámkovi, který se často díval na televizi), jak vyřešit situaci, když dítě vybíjí svou zlost na ničení věcí (O Adélce, která rozbíjela hračky) a ubližovat se dá ale i živým tvorům (O Filípkovi, který ubližoval zvířátkům). Velkým problémem dětského kolektivu je posměvačství (O Františku posměváčkovi). Do pohádek je integrováný rozbor a vysvětlení některých špatných vlastností – lakota (O lakomém Kájovi), lenost (O líné Terezce), nenasytnost (O nenasytném Honzíkovi), lhaní (O Petříkovi, který pořád lhal), pýcha (O pyšné Karolínce) apod.

Na konci pohádky jsou věnované dva odstavce pro dospělé – vysvětlení daného fenoménu a související problémy (např. Děti a televize, Děti a lenost, Děti a lhaní apod.) a v druhém odstavci jsou uvedena pod vykřičníkem Doporučení pro rodiče, jak posupovat, jestliže se u svého dítěte setkají s tímto úskalím, ale může to také sloužit jako prevence. I samotné pohádky mohou být příkladem, se kterým se dítě mohlo setkat někde v kolektivu nebo z doslechu. Nemusí vůbec chápat, proč by mělo být dlouhodobé sledování televize škodlivé a jaké důsledky může mít například špatná hygiena apod.

Knížku bych doporučila nejen rodičům k večernímu předčítání před spaním (čtěme dětem!), ale také pedagogickým pracovníkům v mateřských školách. Učitelé tak mohou s dětmi rozvinout bohatou a plodnou diskusi na dané téma.