zdraví

Seriál o chřipce 1: očkování ano či ne? Zdravotníci říkají ano.

Spread the love
Share
Zdroj: Photo Credit

Existuje tisíců virů chřipky, ale není možné, aby vakcinace obsahovala látky proti všem. Vakcinace se připravuje na základě prognóz, jaké viry s nejvyšší pravděpodobností budou nejsilnější v následující sezóně. Nikdy se tedy dopředu neví, zdali právě tento typ chřipky, vůči které bylo vytvořeno očkování, bude skutečně kulminovat (to znamená bude z ostatních živých virů nejsilnější), či nikoliv. Nicméně prognózy jsou propracované na základě určitých studií a zkušeností.

Připojte se k nám na Facebook  Superrodina je na Facebooku

Jaké viry jsou vybírané, aby byly součástí vakcinace proti chřipce?

Na otázky odpovídá Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí a Národní centrum pro imunizaci a respiračních nemocí (NCIRD)
„Influenza (chřipkové) viry pro zařazení do sezónních chřipkových vakcín jsou aktualizovány každý rok na základě toho, které kmeny chřipkového viru kolují, jak se šíří a jak dobře současné očkovací kmeny jsou chráněny proti nově identifikovaných kmenům. V současné době (aktualizace březen 2011, pozn. redaktora) 130 národních chřipkových center ve 101 zemích v rámci celoročního sledování chřipky a chřipkových onemocnění studují trendy (těchto virů).

Tyto laboratoře rovněž posílají viry chřipky do pěti Spolupracujících center pro reference a výzkum chřipky (jsou součástí WHO; Světová zdravotnická organizace), umístěných v Atlantě (Georgia, USA, Center for Disease Control and Prevention, CDC), v Londýně, Velká Británie (National Institute for Medical Research), v Melbourne, Austrálie (Laboratoř pro infekční nemoci ve Victoriy; Infectious Diseases Reference Laboratory), Tokyo, Japonsko (Národní institut pro infekční nemoci) a Peking, Čína (Národní institut pro kontrolu virových onemocnění a prevence) pro další analýzy.“

Vakcinace proti chřipce je trivalentní vakcínou, tj. mající tři složky. Vybere si vždy ochrana proti jednomu ze tří hlavních skupin chřipkových virů u lidí.

Rozhodují však i další faktory.

„Dalším důležitým praktickým faktorem v doporučení o tom, jaké viry by měly být zahrnuty do vakcinace proti chřipce je, zda je či není dobrý dostupný vakcinační virový kmen, který by nejspíš měl poskytnout dobrou ochranu proti virům, které nejpravděpodobněji budou obíhat v nadcházejícím roce. Je jen jeden vakcinační virus, který může být použit pro vakcínu. Vakcinační viry musí být podobné jako u jiných chřipkových virů, které podle předpovědí s největší pravděpodobností budou kolovat v průběhu nadcházejícího roku…“
Nejde o střílení od boku, „dvakrát ročně pořádá Světová zdravotnická organizace (WHO) konzultace s řediteli WHO a zástupci spolupracujících klíčových laboratoří. Přezkoumají se výsledky průzkumu, laboratorní a klinické studie a dostupnost virových kmenů pro vakcíny a doporučení týkající se složení vakcíny proti chřipce.“ V únoru se schůzky konají kvůli severní polokouli, kde hrozí epidemie. V září pro jižní polokouli.

WHO vydá doporučení a země se jimi mohou a nemusí řídit. Od rozhodnutí než dojde k výrobě to většinou trvá zhruba šest měsíců. Proto mnoho laboratoří už předem podle zkušeností předpokládají k jakému závěru dojde WHO a začínají pěstovat virové kmeny o několik měsíců dříve.

Účinnost vakcíny se liší člověk od člověka. „Starší osoby a další osoby, které by mohly mít oslabený imunitní systém, mohou mít nižší protilátkovou reakci než mladí, zdraví lidé.“

Podle zástupce NCIRD vakcinace preventivně působí proti chřipce u 70 až 90 procentech zdravých dospělých osob. U starších osob a velmi malých dětí je vakcinace méně účinná.

Studie osob ve věku 50-64 let v letech 2003 a 2004 ukázala účinnost vakcinace u 60 % osob v nerizikových podmínkách a 48 % u pacientů s vysokými rizikovými podmínkami. Laboratorně byla potvrzeno účinnost 90 %. Studie u dětí prokázala účinnost 50 %. Přesto v některých letech, jak uvádí NCIRD, kdy nedošlo k dobrému sladění vakcinace s kolujícím virem chřipky, nebyla úspěšnost tak vysoká. „Není možné v dostatečném předstihu před chřipkovou sezónou předpovědět,“ jaká vakcinace bude nejlepší, jaké skutečně viry budou kolovat.

Zdroj: http://www.cdc.gov/flu/professionals/vaccination/virusqa.htm

Píši do několika médií a chci udělat maximum pro www.superrodina.cz, která by se měla stát jedním z nejčtenějších médií na českém internetu. Věřím, že i mnozí čtenáři se rádi budou spolupodílet na tvorbě tohoto specifického média.

Share
error: Obsah je chráněný autorskými právy