Share

Pirátská strana patří k zásadním odpůrcům dohody Acta, foto pirati.cz

Mračna se stále více stahují proti tak zvaně pirátskému užívání internetu, ochraně autorských práv a vzniku pochybných poplatků. Mnoho států EU podepsalo v Tokiu dohodu ACTA a díky hackerovským demonstracím má celý svět pocit, že se tu mluví pouze o internetu.

Připojte se k nám na Facebook  Superrodina je na Facebooku

Mohlo by Vás zajímat:
Čeští hackeři zaútočili na řadu webových stránek. Důvod? Chcete platit za prázdné nosiče „autorská práva“?


V ten den vydala Pirátská strana tiskovou zprávu, v níž apeluje na Parlament ČR a Evropský parlament, aby se postavily proti této dohodě. „ACTA totiž nepřijatelným způsobem omezuje práva občanů ve prospěch držitelů monopolů, zejména korporací hudebního a filmového průmyslu.“

Podle Pirátské strany mimo jiné ACTA vznikla potajmu a text nemůže běžný občan shlédnout z důvodu utajovaných informací a to je v rozporu s demokratickými principy. Nicméně v tom je jedno menší úskalí. Finální text se nachází zde.

Server Pirátské strany dále upozorňuje, že prosazením ACTA zainteresované strany předpokládají vyšší ekonomickou prosperitu; na čínském vzoru to však nefunguje. Je docela možné, že evropské a severoamerické vlády budou restriktivně postupovat proti vlastním občanům na popud bohatých filmových a hudebních korporací, a zároveň se rozšíří šedá zóna v oblastech, kde autorská práva nikdy neměla valnou hodnotu, a tady je možnost bohatého rozkvětu trhu.

Mohlo by vás zajímat:
Google mění podmínky – zahrnují i postupy za porušování autorských práv

Ve čtvrtek 2.2.2012 ve 2 hodiny odpoledne se bude konat klidná demonstrace proti ACTA na Klárově v Praze (metro Malostranská), kterou pořádá Pirátská strana (více informací zde.)
„Musíme dát jasně najevo, že nechceme globální smlouvu, která směřuje k demonstrativnímu ničení zabavených věcí, odpojování lidí od Internetu, inspekcím notebooků a mobilů na hranicích a dalšímu zvýšení vlivu korporacích, které vydělávají na monopolu,“ uvedl Jakub Michálek, který se zabýval podrobnou analýzou ACTA.

Zajímavé body z ACTA (zkráceně): Padělané zboží by mělo být na základě soudů v občanskoprávním řízení zničeno bez náhrady s „výjimkou mimořádných okolností“. Mimořádné okolnosti nejsou definovány. Materiály a nástroje, které sloužily k výrobě daného zboží budou bezprodleně a bez náhrady zničeny nebo odstraněny z obchodní sítě takovým způsobem, aby se na nejmenší míru omezilo riziko dalšího porušování. Lze (nikoliv „je nutno“) stanovit, že toto bude učiněno na náklady porušitele. (Článek 10)

250x250

Co to vlastně ACTA je?

Když si pečlivě přečtete dohodu ACTA, musíte nabýt dojmu, že je to upřímně míněná dohoda proti jedincům, skupinám či (ilegálním) společnostem, které vydělávají značné zisky právě z padělání různých věcí, chráněných ochrannou známku. Nejedná se tu jen o stažený film z internetu, o jehož serióznosti jste nemuseli mít ani potuchy, nebo o hřích přijmout písničku v MMS, kterou vám přítel pošle na mobil, a vy nemáte důkaz, že se jedná o legální mp3.

Ačkoliv na druhou stranu se takové represivní zásahy dějí.

Opodstatněný strach tu je. Dohoda, v jejímž zájmu je bojovat proti (mafiánskému) šedému trhu s padělky všeho druhu, jímž jsou poseté tržnice, které si zakoupíte v dobré víře na internetu a obdržíte neoriginální parfém či padělaná léčiva, je bezpochyby vítaná. Budou však dobré úmysly na prvním místě? Nebudou se velké korporace mstít na obyčejných lidech a zastrašovat je represemi a vysokými náklady jako odstrašující příklad?

Sankce totiž podle Článku 24 zahrnují „odnětí svobody a také peněžní pokuty dostatečně vysoké, aby působily jako odstrašující prostředek proti budoucímu porušování, a které budou odpovídat výši trestů za přestupky odpovídající závažnosti.“

Historie a vize

ACTA jsou mezinárodní smlouvu proti padělkům, která sebou nese rovněž trestněprávní prvky. ACTA vytvářejí vlastní výbory, které by měly stát samostatnými jednotkami jako je dnes například Světová obchodní organizace, Organizace spojených národů a Světová organizace duševního vlastnictví.

Prvních osm států podepsalo dohodu již v říjnu 2011, další se mohou postupně připojit do května 2013. Naše vláda ji podpisem předsedy vlády akceptovala 26. ledna 2012 za účasti dalších zemí z EU. Nyní čeká ještě na ratifikaci Parlamentem ČR.

Zajímavé body z ACTA (zkráceně):- V rámci ACTA lze nařídit poskytovateli internetových služeb, aby majiteli práv – tj. soukromému subjektu – byly poskytnuto informace umožňující identifikaci účastníka, jehož účet byl údajně využit v rámci činnosti porušujících autorské právo.

Traveldiscount.cz 8

V EU dohodu zatím nepodepsalo Německo, Holandsko, Slovensko, Kypr a Estonsko. Nestojí však zásadně proti ACTA, dolaďují jen určité vnitrostátní procedury.

Slovensko v sobotu zaznamenalo hackerovský útok na vládní server.

Kuchařka ACTA byla odtajněna a zveřejněna již v roce 2008 ve WikiLeaks, nicméně postupně se její hrany obrousily a dnes již není tak „přísná“ jako zpočátku.

Namátkové kontroly? Podle jakého klíče?

ACTA mohou běžné uživatele chránit před padělky. Podle médií může dojít také ke kontrolám na hranicích a letištích, kde již například v USA dochází k namátkovým kontrolám notebooků, MP3 přehrávačů, mobilů, k jejich zabavování a likvidaci. Kontroly probíhají podle subjektivního vzorce. Mohou mít tedy i skrytý xenofobní či rasový podtext. Samotná praxe „podivné“ bezdůvodné selekce těch, kdo na první pohled působí podezřele, volá také na americké půdě po nové legislativě, která by stanovila přesné důvody, kdy k takové kontrole může dojít.

ACTA dovoluje konat represi i proti lidem, u nichž neexistuje žádné důvodné podezření z padělků, a tím značně oslabuje presumpci neviny.

Zajímavé body z ACTA (zkráceně):Každá strana podporuje shromažďování a analýzu statistických údajů a dalších důležitých informací týkajících se porušování práv k duševnímu vlastnictví a také shromažďování informací o osvědčených postupech pro předcházení porušování práv a boj proti němu. (Článek 28) a tyto data si mohou strany mezi sebou předávat v mezinárodním měřítku (Článek 34).

Traveldiscount.cz 1
Evropská komise odůvodňuje přijetí ACTA (zde):  „Rozšířenost porušování práv k duševnímu vlastnictví představuje trvale rostoucí hrozbu pro udržitelný rozvoj světové ekonomiky. Je to problém s vážnými ekonomickými a sociálními důsledky. Dnes stojíme tváří v tvář novým výzvám: růst nebezpečného padělání zboží (farmaceutické výrobky, potraviny a nápoje, kosmetika, hračky, autodíly), rychlost a jednoduchost digitálního rozmnožování, růst významu Internetu jako distribučního kanálu, a sofistikace a prostředky mezinárodně působících padělatelů. Všechny tyto faktory činí tento problém pronikavější a hůře zvládnutelný,“ uvádí citaci wikipedie.