Share

Google od 1. března mění pravidla ohledně zásad ochrany osobních údajů a smluvních podmínek. „Zbavujeme se více než 60 různých verzí zásad ochrany osobních údajů pro různé služby Google a nahrazujeme je verzí jedinou, která je mnohem kratší a čitelnější. Nové zásady se vztahují na více služeb a funkcí, což odráží naši snahu vytvořit ve všech službách Google jednotné, jednoduché a intuitivní prostředí,“ uvádí Google.


Srovnáte-li současné podmínky s novými, naleznete několik hlavních rozdílů, které v sobě odrážejí zejména téma autorských práv. Aktualizace nejspíš vznikla na popud amerických PIPA a SOPA, nejspíš i kvůli  zásahům vůči Megaupload a vůbec celosvětové horečce po tak zvaných internetových pirátech. Vedle silnějších masovějších restrikcí mocných společností jako je právě Google či FBI, se  pak zdají být akce Anonymous či českých hackerů (naposledy vůči dohodě ACTA), či jen vztek veřejnosti, vyjadřující souhlas sdílením informací či demonstrativním blokováním vlastních stránek, postupně jen mlžné výkřiky do tmy.

Globální online válka zejména mezi americkými zákony a hackery začíná ovlivňovat běžné uživatele internetu.

Možná George Clooney vysvětlí všem Američanům u televizních obrazovek, jak je důležité chránit autorská práva, ale i bez jeho zásahu už FBI a Google a další společnosti, i navzdory dočasnému smetení PIPA a SOPA ze stolu, dělají hromadné zásahy.

Nejprve stručně o tom, jak Google zachází s vašimi daty

(podle jejich nových podmínek, platných od 1. března 2012 – zde)
Ačkoliv internet na první pohled působí zdáním anonymity, přesto dnes již není pro nikoho neznámou, že mnoho dat je dohledatelných a že lze lokalizovat téměř všechny uživatele (výjimky zde pochopitelně existují, nicméně toto je spíše prostor pro hackery.)

Možná v tomto ohledu by vás mohl zajímat článek:
Váš počítač může být úložištěm dětské pornografie. A nemáte o tom ani tušení, tvrdí pan X.
Čeští hackeři zaútočili na řadu webových stránek. Důvod? Chcete platit za prázdné nosiče „autorská práva“?

Google také archivuje.  „Informace shromažďujeme proto, abychom mohli všem našim uživatelům poskytnout lepší služby – od určení jednoduchých věcí, jako je jazyk, kterým mluvíte, až po věci složitější, jako například reklamy, které pro vás budou nejužitečnější, nebo lidé, o které se na webu nejvíce zajímáte,“ odůvodňuje archivaci dat společnost Google.

Oficiálně tak sbírá data, která dobrovolně sdělíte například při registraci účtu Google (např. e-mailová adresa, telefonní číslo, platební karta), při vytvoření veřejného profilu pak jsou viditelná další data a fotografie.

Na toto jsme běžně zvyklí i u dalších stránek, zejména sociálních sítí.

Google dále shromažďuje informace o tom, co vás zajímá. Tuto informaci jim předáte například kliknutím na reklamy. Podobný systém používá například i Facebook. Zadavatel reklamy si sám může navolit informace, jakým uživatelům se má propagace ukazovat.

Google kumuluje informace, s jakým typem počítače pracujete (model hardwaru, operačního systému, údaje o mobilní síti včetně telefonního čísla a tak dále) a  vyhledávací dotazy; pokud voláte přes internet, pak se ukládá nejen vaše číslo, ale i číslo volajícího, kdy a jak dlouho hovor trval, SMS zprávy a podobně. Dále to jsou soubory cookie, vaša lokalizaca nejen prostřednictvím GPS, informace o instalaci či odinstalaci některých software, automatické aktualizace atd.

Dalo by se zjednodušeně říci, že cokoliv uděláte, jste-li připojeni na internet, je archivováno v Google.

Důvody Google pro sbírání dat jsou, že přispívají  pro zlepšování služeb a poskytování takových reklam, které nás zajímají, či aby se vylepšil uživatelský dojem.

Dodává: „Bez vašeho souhlasu nebudeme informace ze souborů cookie služby DoubleClick spojovat s údaji, pomocí kterých by bylo možné zjistit vaši totožnost.“

Můžete se preventivně bránit například  zablokováním cookie na vašem počítači, ale pak vám nejspíš nepůjdou spustit některé stránky či funkce.

To, co zpřístupníte Google, může být snadno dostupné i pro různé hackery.

Google uvádí, že nesděluje vaše citlivé osobní údaje třetím osobám, pokud k tomu sami nedáte souhlas. Jiná pravidla platí, pokud váš účet spravuje administrátor domény, pak na sebe bere určitá práva s vašimi daty (může například změnit heslo vašeho účtu, zrušit přístup k účtu a tak dále).

Ne vždy platí, že Google neposkytne vaše data třetím stranám.

Porušování nepsané etikety nastává v případech, kdy to vyžaduje zákon, právní postup nebo vynutitelný vládní požadavek. Zjednodušeně lze říci, že pokud vláda nějakého státu bude vyžadovat vaše osobní data od Google, Google je bez váhání vydá.

Když vstupujete na internet, už svým vstupem a využíváním různých služeb dáváte souhlas se smluvními podmínkami Google (to se netýká citlivých osobních údajů).

Novinkou jsou americká právní ustanovení a jurisdikce:

„V případě oznámení o údajném porušení autorských práv a v případě ukončování platnosti účtů uživatelů, kteří opakovaně porušuji autorská práva postupujeme v souladu s postupem ustanoveným v zákoně Spojených států amerických DMCA (Digital Millennium Copyright Act),“ říká Google a nabízí i možnost „udávání“ ohledně porušování autorských práv.


„Soudy v některých zemích se nebudou u některých typů sporů řídit právním řádem státu Kalifornie. Jestliže se vaše trvalé bydliště nachází v některé z těchto zemí, pak v případech, kdy je uplatňování právního řádu státu Kalifornie právně vyloučeno, může být u těchto sporů uplatňován právní řád vaší země. V opačném případě souhlasíte, že veškeré spory, které z těchto podmínek vyplývají nebo se jich či služeb týkají, budou podléhat právnímu řádu státu Kalifornie (USA) s výjimkou právních předpisů Kalifornie upravujících volbu rozhodného práva. Obdobně platí, že pokud vám právní řád vaší země v případě sporů, které z těchto podmínek vyplývají nebo se jich týkají, neumožní souhlasit s jurisdikcí nebo místní příslušností soudů v okrese Santa Clara v Kalifornii (USA), pak je možné uplatnit místní jurisdikci nebo příslušnost soudů. V opačném případě budou všechny soudní spory ohledně nároků, které vyplynou z těchto podmínek nebo v souvislosti s nimi či se službami, vedeny výhradně u federálních nebo státních soudů v okrese Santa Clara v Kalifornii ve Spojených státech amerických. Společnost Google i vy souhlasíte s osobní jurisdikcí/příslušností těchto soudů.“