Spread the love

Většina z nás si jistě ráda pořizuje obrázky z míst, které mají připomínat hezké či šťastné okamžiky: dovolená, děti, výlety, úspěchy. Jsou to fotografie plné života.

Jeden španělský fotograf, který zveřejňuje své práce na blogu Abandonalia je však okouzlen opuštěnými místy. Starými nefunkčními továrnami, haldami nepořádku, rozbitými stavbami, zdevastovanými vlaky či nádražími, zchátralými statky a nevěstinci. Říká: „Opuštěná místa mají zvláštní kouzlo.“

 

Všechny fotografie doplňuje strohými popisy, za jakých okolností je pořídil, co je vlevo, vpravo, nahoře. Nejedná se o nějaké melancholické výlevy, proč se nechal právě inspirovat na první pohled zcela odpudivým místem. A možná bychom zrovna chtěli slyšet kouzelný příběh, pohádku z prachu a popela. Slova však nejsou jeho silnou stránkou. Je to fotoaparát, jímž dokáže nekonejšivá místa unikátně zachytit, až vynikne přinejmenším velmi zajímavá kompozice.