Glosy

Souhlasíte se snížením věkové hranice pro děti v přístupu na Facebook?

 

Na internetu existuje řada sociálních sítí určené přímo pro ty nejmenší. Nicméně děti láká Facebook a rodiče je v tom ještě podporují.

Ačkoliv pravidla Facebooku říkají, že účty mohou vytvářet třináctileté a starší děti, nikoho z nás již nepřekvapí, že na nejmasovější sociální síti má nespočet dětí založený vlastní účet. A podle studie, zveřejněné v tomto pondělí, dokonce rodiče podporují své děti, aby lhaly o svém věku. Takto je umožněno svým způsobem „beztrestně“ vstoupit a virtuálně komunikovat se světem.

Smysl jednání rodičů je zřejmý – podporují své děti v interakci se svými vrstevníky. Neuvědomují si však rizika, která sebou sociální síť přináší.

Zákaz sbírání dat o dětech

Sociální sítě – čili Facebook nevyjímaje – využívají Podmínky služeb (ToS), které zakazují dětem mladším třinácti let, aby si vytvářely své účty. Tento zákaz není jen nějaký byrokratický rozmar. Má naopak chránit děti před špatnými vlivy, které při virtuální komunikaci mohou vzniknout, a zároveň posílit pravomoce rodičů.

Děti tak mohou navázat kontakt s lidmi, které by jim rodiče nikdy nedoporučili. Sociiální sítě (Facebook, twitter, icq, skype, msn a další) jsou pro nezkušené děti jednoduchou lapkou pro různé pedofily. Fotografie a zprávy se mohou dostat komukoliv do rukou. Tlaky přicházejí rovněž od marketingových firem.

Ve Spojených státech existuje na ochranu dětí před negativními vlivu internetu federální zákon zvaný COPPA, s účinností platný od 21. dubna 2000, který mimo jiné omezuje shromažďování osobních informací o dětech mladších třinácti let.Ty mohou legálně poskytnout své osobní údaje jen se souhlasem rodičů.

Evropa se také snaží zvýšit právní ochranu dětí.

Evropská komise v únoru navrhla jedenáct opatření, směřující ke zvýšení ochrany práv dítěte. Doporučuje zemím EU, aby provedly několik legislativních úprav, které by lépe ochránily děti v mnoha životních situacích (jako například při soudních jednáních, k podpoře zavedení tísňové linky v rámci celé EU pro pohřešované děti, integrace Romů do společnosti a mnohé další). V souvislosti s naším tématem, pak EU žádá zvýšení boje „proti kyberšikaně, navazování kontaktu s dětmi za účelem jejich pohlavního zneužití (tzv. “grooming”) a vystavování děti škodlivému obsahu či dalším rizikům na internetu, k čemuž slouží program EU pro bezpečnější internet.“
Česká republika zatím jen restriktivně řešila problémy ohledně zveřejňování fotografií a dat dětí. K efektivnímu zamezování dětí vstupu na sociální sítě, určené teenagerům a dospělým, však zatím nedošlo.

Sociální sítě nejsou nebezpečné jen pro děti, musíme chránit i naše „puberťáky“ a sami sebe.

Jsem špatná matka?

Podle studie rodiče ani nechápou, co je špatného, když jejich dítě má účet na Facebooku. V rámci průzkumu autoři pokládali matkám úvodní otázky: „Potřebuji vaši radu. Moje jedenáctiletá dcera se chce připojit na Facebook. Říká, že všechny její kamarádky už jsou na Facebooku. V kolika letech si myslíte, že by se měla připojit na Facebook?”

Rodiče jsou si vědomi věkového omezení, ale mimo jiné namítají – moje dítě je dostatečně vyspělé, aby mohlo na sociální síti komunikovat; počítač je v obýváku, vždy na něho vidím, „Jsem špatná matka, když je mé jedenáctileté dítě na Facebooku?“

Vědomé lhaní

Autoři studie říkají: “Naše data ukazují, že mnoho rodičů vědomě dovolilo svým dětem, aby lhaly o svém věku – ve skutečnosti jim často pomáhali, aby získali přístup ke stránkám s věkovým omezením.“

Naprostá většina (95%) rodičů věděla, že se jejich desetileté děti přihlásily na Facebook a 78% z těchto rodičů pomáhalo svým dětem vytvořit účet.

Navzdory porušování těchto pravidel, přesto 89% dotazovaných rodičů se domnívá, že by měla být minimální věková hranice pro zřízení účtu. 78% respondentů věří, že přesto nedělají nic špatného. Důvodem zřízení účtu je podle nich hlavně proto, aby jejich děti mohly být v kontaktu se svými vrstevníky, řešit spolu školní záležitosti a komunikovat i s ostatními členy rodiny.

Studie proběhla ve Spojených státech v červenci tohoto roku. Účastnilo se jí na 1007 respondentů, kteří mají děti ve věku od 10 do 14 let. Zjistilo se, že 55%  dvanáctiletých dětí a 32% jedenáctiletých už má  na Facebooku aktivní účet. Přičemž ani pro desetileté děti nebyl Facebook neznámým místem (19%).

Snížení věkové hranice?

Nyní probíhá diskuse nad tím, zdali by přeci jenom mladším dětem neměl být na Facebook umožněn přístup. I online interakce se stávají součástí vzdělání a společenského života.

Share

Píši do několika médií a chci udělat maximum pro www.superrodina.cz, která by se měla stát jedním z nejčtenějších médií na českém internetu. Věřím, že i mnozí čtenáři se rádi budou spolupodílet na tvorbě tohoto specifického média.

Share
error: Obsah je chráněný autorskými právy