Spread the love

Čína přiznává, že se potýká s výraznými problémy v oblasti ochrany životního prostředí, včetně znečištění toxickými kovy a stále se zhoršujícím stavem podzemních vod.“Vstoupili jsme do období, kdy neočekávané události mají dopad na životní prostředí nebo se často přihodí imisní havárie a kdy znečištění životního prostředí denně vede k společenskému odporu,“ řekl Li Ganjie, viceministr na ochranu životního prostředí.


Na základě drastických výsledků znečištění Čína stanovila ve svém dvanáctém pětiletém plánu na roky 2011 až 2015 prioritu řešení otázky životního prostředí, a to zejména v otázkách pitné vody, znečištění vzduchu, znečištění těžkými kovy a znečištění půdy.

Současná Čína, to jsou nebezpečné podzemní vody, časté otravy olovem a rozšiřující se pásma znehodnoceného životního prostředí.

Podle zprávy za rok 2010 je více než polovina čínských městpostižena kyselými dešti. Asi 40 procent velkých řek je tak znečištěné, že vodu lze použít pouze pro průmyslové účely nebo terénní úpravy. Asi 16 procent z celkového množství je nevhodné pro zemědělské zavlažování.

Například červnové extrémní sucho v Číně ovlivnilo střední a dolní tok řeky Yangtze a zhoršilo znečištění v jezerech a přítocích v povodí, z nichž mnohé byly již dříve dramaticky znečištěny.

Studie podzemních vod, měřená pod 182 měst po celé zemi, ukázala, že více než 57 procent z testovaných vzorkůbylo klasifikováno jako „špatné“ nebo „extrémně špatné“ co do kvality.

Vody odváděné ze Šanghaje, Trianjinu a Guangzhou byly hodnoceny jako silně znečištěné. Pouze vody u ostrova Hainan a v části severního pobřeží dostaly klasifikaci nezávadnosti.

Pouze 3,6 procenta ze 471 sledovaných měst má čisté ovzduší. Po celé zemi dramaticky poklesla biologická rozmanitost.

Značné znečištění a časté otravy vyvolávají v lidech nepokoje.

Nejvíce znečištění způsobuje uhelný průmysl. Vláda říká, že potrestá ty doly, které poškozují životní prostředí nebo vážně ovlivňují zdravotní stav obyvatel.

Podle Li Ganjie, viceministra na ochranu životního prostředí, je potřeba zvýšit bezpečnostní normy pro jaderný průmysl a zejména se připravit na případné extrémní počasí a geologické pohromy.

Doufejme jen, že vládní plány v boji proti znečišťování životního prostředí budou mít kladné dopady.