Tiskové zprávy,  zdraví

Tisková zpráva MZ o hrazení očkování proti rakovině děložního čípku

Spread the love
Share

 

tabulka
Úmrtnost na rakovinu děložního čípku ve světě, zdroj: en.wikipedia.org, překlad: google

Národní imunizační komise (NIKO), poradní orgán Ministerstva zdravotnictví pro oblast očkování, se na svém dnešním zasedání zabývala nepravdivými informacemi, které se v posledních dnech objevily v některých sdělovacích prostředcích, a parlamentním návrhem na hrazení očkování proti rakovině děložního čípku z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Národní imunizační komise uvítala parlamentní návrh na hrazení očkování proti rakovině děložního čípku z prostředků veřejného zdravotního pojištění pro mladé dívky ve věku 13 až 14 let. Tento návrh je zcela v souladu s doporučeními NIKO z ledna tohoto roku a odpovídá evropským trendům v očkování. Obě používané vakcíny proti HPV infekci prošly extenzivním klinickým hodnocením a jejich bezpečnost byla mnohokrát ověřena. Jedná se o moderní preventivní vakcíny, jejichž používání povede v budoucnosti ke kontinuálnímu snižování ekonomické zátěže spojené s léčbou rakoviny děložního čípku.

Stanovisko NIKO vychází z doporučení pěti odborných lékařských společností, které považují toto očkování za jedno z prioritních a doporučují jeho zařazení do národního imunizačního schématu právě pro tuto věkovou kategorii dívek. Data o bezpečnosti vakcín vychází z klinických hodnocení v řadě zemí světa i ze studie, která byla provedena v České republice.

Komise na svém zasedání vyjádřila zároveň znepokojení nad prezentováním nepravdivých informací, které se v posledních dnech objevily v některých sdělovacích prostředcích, a jejich vydáváním za informace od odborníků pro oblast očkování. Členové Národní imunizační komise jsou připraveni zodpovědět mediím jakékoliv otázky z oblasti očkování. Svou nezávislost musí deklarovat podpisem konfliktu zájmů, kde stvrzují, že nemají žádné vazby na výrobce očkovacích látek. Text této deklarace je také veřejně přístupný.

Pro více informací kontaktujte:

Ministerstvo zdravotnictví ČR, Vlastimil Sršeň, tel.: 224 972 166, e-mail: tis@mzcr.cz

 

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví

Foto: wikipedie

____________________________________________________________________________________________________________

magnetický náhrdelník

Znáte blahodárné účinky magnetoterapie? Vyzkoušeli jste již magnetický náramek či náhrdelník?

Jaké účinky má magnetoterapeutický náramek?

Magnetoterapeutický náramek přispívá ke stabilizaci krevního tlaku, zvyšuje okysličení krve, pomáhá snižovat únavu. Taktéž se podílí na tlumení bolesti v oblasti zápěstí (artróza, artritida,….

__________________________________________________________________________________________________________

hry na pc

Píši do několika médií a chci udělat maximum pro www.superrodina.cz, která by se měla stát jedním z nejčtenějších médií na českém internetu. Věřím, že i mnozí čtenáři se rádi budou spolupodílet na tvorbě tohoto specifického média.

Share
error: Obsah je chráněný autorskými právy