Glosy,  Tiskové zprávy

Varování policie před falešným exekutorem

Spread the love
Share

falešná exekuce

“Dnes během jedné hodiny se do různých budov policie na Pardubicku dostavili lidé, kteří přišli oznámit naprosto totožnou věc,”uvádí tisková zpráva PČR v Pardubicích.

superrodina-zpravodajství a kultura

“Dnes ráno si od poštovních doručovatelek převzali dopis, v němž byl vyzváni, aby zaplatili uvedenou dlužnou částku. Tito oznamovatelé hned poznali, že jde o podvod, neboť nic nedluží a přišli podat trestní oznámení.

Poslední exekuční výzva před provedením fyzické exekuce je zaštítěna podpisovou doložkou se jménem JUDr. Marek Holeček, který zde vystupuje jako pověřený soudní exekutor. Na některých dopisech se liší i bankovní účty, na něž mají „dlužníci“ částku platit okamžitě. Jakmile tak dlužník neučinní, je zde upozornění, že dlužná částka bude o více než 15.000 korun navýšena.

Policistům se podařilo zjistit, že podobných oznámení dnes přijímají policejní oddělení po celé republice. Mimo to, varovnou zprávu vydala i Exekutorská komora České republiky, kterou si můžete přečíst zde.

V žádném případě ji neplaťte, ale vše oznamte na nejbližším policejním oddělení,” uvádí dále tiskové oddělení.
Nepodléhejte tedy žádné panice ani ultimativnímu termínu k zaplacení “dlužné” částky. Právě strach z časového tlaku a neznalosti věcí může vést některé lidi k zaplacení peněz, které od nich falešný exekutor vyžaduje.

Ačkoliv dokument na první pohled vypadá jako poslední exekuční výzva před provedením skutečné fyzické exekuce, jedná se jen o podvodný akt. Jedním z mnoha vodítek k odlišení od pravého dokumentu je i fakt, že tyto falešné exekuce chodí obyčejnou poštou, nikoliv doporučeně. Dále je patrné, že razítko na dokumentu bylo zajištěno jen přes barevnou kopírku. Dluh je také požadován ve většině případů za neuhrazené služby u společnosti Inter Finanz. Exekutorská komora se distancuje od tohoto aktu, pověřeného exekutorem JUDr. Markem Holečkem, jak se v dokumentech uvádí.

Falešené exekuční výzvy kolují nyní celou republikou. Kromě Pardubic je obdrželi i někteří lidé z Prahy a Plzně.

Pachateli hrozí za tento trestný čin podvodu odnětí svobody v délce dvou až dvanácti let.

PROHLÁŠENÍ EXEKUTORSKÉ KOMORY ČR

Exekutorská komora České republiky varuje účastníky exekučních řízení před osobou, vydávající se za soudního exekutora.

V průběhu dnešního dne bylo několik povinných kontaktováno osobou, vydávající se neoprávněně za soudního exekutora – konkrétně se jedná o JUDr. Marka Holečka, respektive o jeho údajný exekutorský úřad.

JUDr. Marek Holeček využívá falešných stránek exekutorského úřadu na adrese: www.rychlyexekutor.cz a dále falešných stránek neexistují “Exekutorské unie” na stránkách www.exekutorskaunie.cz.

Uvedená osoba není soudním exekutorem a není oprávněna činit úkony v exekučním řízení. Uvedený úřad neexistuje. Osloveným účastníkům exekučních řízení důrazně doporučujeme neplatit uvedenému subjektu žádné finanční prostředky.

Dokumenty zaslané falešným soudním exekutorem, JUDr. Markem Holečkem, je možné postoupit Komoře. Budou využity pro připravované trestní oznámení. Dne 17. srpna 2011 požádala Exekutorská komora České republiky Policii ČR o zablokování účtů falešného soudního exekutora.

Píši do několika médií a chci udělat maximum pro www.superrodina.cz, která by se měla stát jedním z nejčtenějších médií na českém internetu. Věřím, že i mnozí čtenáři se rádi budou spolupodílet na tvorbě tohoto specifického média.

Share
error: Obsah je chráněný autorskými právy