Share

Přesto, že od konce 2. světové války uplynulo už 70 let, dodnes se na našem území nacházejí nevybuchlé bomby a munice. V minulém týdnu zajišťovali policejní pyrotechnici hned dvě letecké pumy pocházející z válečného období.

K první bombě vyjížděla Pyrotechnická služba Policie České republiky 19. července do Liberce, kde byla nedaleko obchodního centra nalezena letecká puma z výzbroje sovětských vojsk. Její likvidace si vyžádala rozsáhlé bezpečnostní opatření, spojené s vyklizením nedalekého obchodního centra. Díky včasnému zásahu všech zakročujících složek a profesionální práci policejního pyrotechnika se podařilo bombu zneškodnit a odvézt.

Druhá puma byla nalezena 24. července při výkopových pracích na plzeňském sídlišti Lochotín. Tentokrát se jednalo o bombu americkou. Její zajištění na několik hodin omezilo dopravu a opět si vyžádalo rozsáhlé bezpečnostní opatření, na kterém se kromě policistů podílely i další složky integrovaného záchranného systému. Rovněž tato bomba byla velmi nebezpečná. Její exploze by si vyžádala rozsáhlé škody na zdraví i majetku. Tomu přivolaný pyrotechnik zabránil a po odborném zásahu ji bezpečně zlikvidoval.
Letecké pumy patří k vůbec nejnebezpečnějším nálezům, se kterými se na našem území můžeme setkat. Především kvůli velkému množství trhaviny, jež obsahují. Jejich nálezy u nás nejsou ničím výjimečným. Setkat se s nimi můžeme nejen v bývalých oblastech cílených spojeneckých náletů, ale díky navážkám zeminy při stavebních pracích prakticky kdekoliv. Válečná munice, která desítky let ležela v zemi, je navíc ve špatném technickém stavu. Často je pokrytá zeminou nebo jako pouhá „hrouda hlíny“ vypadá a lze ji tak na první pohled snadno přehlédnout. O to větší nebezpečí pro okolí představuje.
Pro všechny nálezy potencionálně nebezpečných předmětů platí stejná základní pravidla – předmětů se vůbec nedotýkat, ihned přivolat policii a podle možností zajistit, aby se k nim nepřiblížil ani nikdo jiný. Při jejich nedodržení by mohlo dojít k ohrožení života či zdraví osob.
Tyto nálezy jsou rizikem i pro samotné pyrotechniky. Na první pohled funkční bezpečnostní mechanismy bomb mohou kdykoliv selhat. Profese pyrotechnika tak patří mezi jednu z těch, u kterých se „lze splést pouze jednou“ – žádná druhá šance není. Proto je velmi důležité pečlivě zvolit postup manipulace i likvidace munice. Omyl může mít následky nejen pro samotného zakročujícího policistu, ale pro široké okolí. Vysoká odbornost a maximální opatrnost jsou v případě policejních pyrotechniků naprostou samozřejmostí.
Zdroj: tisková zpráva policie ČR, autor: kpt. Mgr. Jan Melša
Nejnovější příspěvky na webu:

Kelly Barnhillová: Dívka, která upíjela měsíc

Kelly Barnhillová: Dívka, která upíjela měsíc

16. Červen 2018

Famózní úspěch této knihy v zahraničí lze podle mě přičítat dvěma věcem: nádherně a jímavě, leč velmi překvapivě rozbalovaným charakterům postav. A potom příběhu, ve kterém si čtenář každého věku i založení najde to svoje. Od mystiky k akčnosti, od jemných linií příběhu, až po chvíle, kdy jednotlivé řádky zazní jako osudové volání do boje. Dívka, která upíjela měsíc je jednou z obětovaných holčiček, které se každoročně nechávají napospas v černém lese pro zlou čarodějnici. Ne, nikdo se neptá, co se s dětmi stane... Ale jedno je jisté. Z druhé strany lesa je už na cestě čarodějnice, obyčejně má nějakou tu ptačí podobu, aby se jí rychleji cestovalo,

Hans Rath: A Bůh pravil: Musíme si promluvit

Hans Rath: A Bůh pravil: Musíme si promluvit

16. Červen 2018

Odpočinek sladký jako nadýchaná šlehačka. Mozek odpočívá, duše se usmívá a od jemného vtipu a plné chuti vám radostí poskakuje každá buňka v těle. Jo, tak takové čtivo je vážně na jedničku. A Hans Rath to skutečně umí. Když Bůh praví, že si musíte promluvit, nedá se to odmítnout. Za prvé by to byla škoda, za druhé by to vůbec nešlo, protože vás ten člověk bude neustále pronásledovat. No jo, když jste psychoterapeut, tak je to první volba. Protože možná to je skutečně tak, Bůh šest dní tvořil lidstvo, sedmý den odpočíval a osmý vyhledal psychologa. A volba padla na Jakoba Jakobiho v Berlíně. Jednu

Kerstin Simoné: Thovt, projekt lidstvo

Kerstin Simoné: Thovt, projekt lidstvo

16. Červen 2018

Kerstin Simoné mne jako autorka zaujala natolik, že jsem si o ní musela hned něco vyhledat. Něžná blondýnka ponořená až do hlubin jakéhosi poznání boha Thovta, odhalující skryté pravdy a moudrost? No, na toto téma napsala množství knih a vydala také cédéčka s meditacemi. Pořádá semináře nejen v Německu, kde žije, ale také v Rakousku a Švýcarsku, a předává tím nejrůznější nauky dávno zapomenuté, nebo záměrně potlačované společností. Možná se to dá pochopit i z této knihy, Thovt, projekt lidstvo, která pojednává o historii lidstva, jeho vývoji a o skrytých schopnostech, které nám zatím byly skryty. Velká část čtiva je obecně známých pravdách, které rozebírá právě

Velmi lidské povídky

Velmi lidské povídky

29. Březen 2018

Muž, jenž podezřívá ženu z nevěry, žena toužící po dítěti, chlapík, který naoko zvládá vše, ale moc dobře ví, že je jen šikovný babral. Ti a mnozí jiné jsou hrdiny povídek v nové sbírce Nelidské zdroje. Monika Petrlová už čtenářům předvedla, že povídka je jejím oblíbeným literárním útvarem. Po dvou úspěšných povídkových souborech – Hafni! a jiné povídky a Mrkev pro vězně – se vrací se třetí sbírkou Nelidské zdroje. Nelidské zdroje se v deseti povídkách zaměřují na dnešní uspěchanou dobu, kdy nás společnost tak trochu tlačí k rychlosti, odtažitosti, z lidí se stávají zdroje a ze všech jsou manažeři, asistenti  či specialisté. Mezilidské vztahy však nikdo