Share

Přesto, že od konce 2. světové války uplynulo už 70 let, dodnes se na našem území nacházejí nevybuchlé bomby a munice. V minulém týdnu zajišťovali policejní pyrotechnici hned dvě letecké pumy pocházející z válečného období.

K první bombě vyjížděla Pyrotechnická služba Policie České republiky 19. července do Liberce, kde byla nedaleko obchodního centra nalezena letecká puma z výzbroje sovětských vojsk. Její likvidace si vyžádala rozsáhlé bezpečnostní opatření, spojené s vyklizením nedalekého obchodního centra. Díky včasnému zásahu všech zakročujících složek a profesionální práci policejního pyrotechnika se podařilo bombu zneškodnit a odvézt.

Druhá puma byla nalezena 24. července při výkopových pracích na plzeňském sídlišti Lochotín. Tentokrát se jednalo o bombu americkou. Její zajištění na několik hodin omezilo dopravu a opět si vyžádalo rozsáhlé bezpečnostní opatření, na kterém se kromě policistů podílely i další složky integrovaného záchranného systému. Rovněž tato bomba byla velmi nebezpečná. Její exploze by si vyžádala rozsáhlé škody na zdraví i majetku. Tomu přivolaný pyrotechnik zabránil a po odborném zásahu ji bezpečně zlikvidoval.
Letecké pumy patří k vůbec nejnebezpečnějším nálezům, se kterými se na našem území můžeme setkat. Především kvůli velkému množství trhaviny, jež obsahují. Jejich nálezy u nás nejsou ničím výjimečným. Setkat se s nimi můžeme nejen v bývalých oblastech cílených spojeneckých náletů, ale díky navážkám zeminy při stavebních pracích prakticky kdekoliv. Válečná munice, která desítky let ležela v zemi, je navíc ve špatném technickém stavu. Často je pokrytá zeminou nebo jako pouhá „hrouda hlíny“ vypadá a lze ji tak na první pohled snadno přehlédnout. O to větší nebezpečí pro okolí představuje.
Pro všechny nálezy potencionálně nebezpečných předmětů platí stejná základní pravidla – předmětů se vůbec nedotýkat, ihned přivolat policii a podle možností zajistit, aby se k nim nepřiblížil ani nikdo jiný. Při jejich nedodržení by mohlo dojít k ohrožení života či zdraví osob.
Tyto nálezy jsou rizikem i pro samotné pyrotechniky. Na první pohled funkční bezpečnostní mechanismy bomb mohou kdykoliv selhat. Profese pyrotechnika tak patří mezi jednu z těch, u kterých se „lze splést pouze jednou“ – žádná druhá šance není. Proto je velmi důležité pečlivě zvolit postup manipulace i likvidace munice. Omyl může mít následky nejen pro samotného zakročujícího policistu, ale pro široké okolí. Vysoká odbornost a maximální opatrnost jsou v případě policejních pyrotechniků naprostou samozřejmostí.
Zdroj: tisková zpráva policie ČR, autor: kpt. Mgr. Jan Melša
Nejnovější příspěvky na webu:

Eva Hölzelová: Arina

Eva Hölzelová: Arina

19. Listopad 2017

Je to pohádka? Nebo mýtický příběh? V roli čtenáře budete často tápat, až se nakonec rozhodnete tuhle věc neřešit a ponoříte se do svěžího příběhu odloženého znetvořeného chlapečka Adama, který vyrostl u lesních žen, moudrých a spravedlivých. Převzal od nich jejich moudrost, a přidal mužnou odvahu. Jednoho se musel vydat do světa, protože tak už to bývá. Aby nebyl sám, přidala se k němu i moudrá, lehce svérázná a někdy i prostořeká vlčice Arina. Lidské království ovládla pavoučí královna Arachnita a nepěknou kletbu uvrhla na členy královské rodiny. Dalo by se říct, že jedna pohroma stíhá další a ani s příchodem Adama to není

Lenka Sobotová: Suchý konce

Lenka Sobotová: Suchý konce

19. Listopad 2017

Duševní samomluvy a suchý konce. Někdy máme chuť se začíst do něčeho, co je obyčejné i neobyčejné, zároveň tím, jak to proniká do nitra duše, jak nás to osvobozuje od vlastních myšlenek, protože zjistíme, že jiní lidé mají někdy v hlavě úplně to samé. „Všechno je na korbě, náklaďák naložený do výšky vypadá jako nějaký pojízdný strašidelný hrad z pouti. Druhé auto řízené pobočníkem a naložené sutí včetně dubových parket už odjelo ke sběrnému dvoru.  „A co vy? Přece vás tu nenecháme…“ zarazí se šéf při pohledu na paní domu, bezprizornou postavu s kabelkou přitisknutou k hrudi, nerozhodně stojící na verandě, kterou profukuje vítr, až to

Než si proženeš hlavou kulku, přečti si tuto knihu

Než si proženeš hlavou kulku, přečti si tuto knihu

19. Listopad 2017

Když se ke slovu dostane krizová situace, kdy se dostaneme na samé dno a přicházíme o něco nesmírně cenného, pohled na svět se dramaticky mění. Člověk někdy přijde o všechno. Přijde o práci, rodinu nebo o zdraví. Možná se už nikdy nepostavíte na nohy. Možná už nikdy nedáte dohromady rozbitou rodinu. Možná pak zůstane jediným, co vám zbývá víra, že vše se děje z nějakého důvodu. A že všude je světýlko naděje, které je třeba jen nalézt. A přání se plní. Někdy dříve, někdy později, ale plní. A nic se neděje dříve, než se to má opravdu stát. A o tomhle všem je

Strakaté pohádky ze šuplíku

Strakaté pohádky ze šuplíku

15. Listopad 2017

Vodníci, princezny, ale i strašidla a chytrá zvířátka jsou hrdiny pohádek Františka Nepila. Díky veselé knížce Strakaté pohádky můžete poznat na dvě desítky nových.   Strakaté pohádky pocházejí z pozůstalosti Františka Nepila. Většina z dvanácti pohádek patří k souboru, jenž sestavil ještě sám autor. Zdena Nepilová a Ivana Hutařová přidaly k osmi původním ještě čtyři, které vznikly ve zhruba stejné době a vyšly v dětských časopisech. František Nepil uměl kouzlit se slovy, hrál si s jazykem, miloval naši krásnou řeč a dobře vyprávěné příběhy. Z jeho fejetonů dodnes dýchá pohoda, klid a jemný humor. Stejné spisovatelské umění se skrývá i v autorových pohádkách. Seznamte se s pejskem, který se naučil od koček lhát